Sergi Kataloğu

 

Değerli Sanat ve Bilim İnsanları,

 İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin ev sahipliğinde yürütülecek “Tekstil, Moda, Sanat ve Tasarım Sempozyumu” (TMST)  19-20 Kasım 2020 tarihlerinde  İstanbul Aydın Üniversitesi Halit Aydın Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir. Sempozyumun amacı, günümüzde doğal ve yapay üretilmiş tüm liflere bağlı;  temel tekstil üretim  yöntemleri, üretim alanları ve tüm alanlardaki çoklu ya da tekli üretme teknikleri, disiplinler arası yeni teknikler, geleneksel veya günümüz teknikleri ile tüm yaratıcı süreçler, yaratıcılıkla ilgili eğitim yöntemleri, her çeşit tekstil yaratıcılık süreçlerinin işlem basamakları, yaratıcısına ait özgün  yaratıcı teknikler, tekstil sanatı/tasarımının tarihi, eğitimi, tekstilde kalıcı devamlı projeler ve sürdürülebilirlik kavramı alt başlıklarını irdeleyen, “Tekstil Tasarımı, Tekstil  Sanatları ve Tekstil Modasında” yenilik hedefleyen;  özgün bir  BAKIŞ için farkındalık yaratmak olarak belirlenmiştir. Tekstil / moda sektörünün güncel sorunlarını ayrıntılı olarak tartışmak, değerlendirmek ve gerekli bilimsel ortamları oluşturmak için bu kapsamda sempozyumda, davetli konuşmacılara, bildirilere ve panele yer verilecektir.

 

Sempozyum kapsamında düzenlenecek olan ve sergi seçici kurulu tarafından seçilmiş eserlerin yer alacağı jürili “Mini Tekstiller” online sempozyum sergisi 20-30 Kasım 2020 tarihlerinde izleyiciler ile buluşacaktır. Hakem değerlendirmelerinin ardından kabul edilen ve sempozyumda sunulan bildiriler ve eserler, sempozyum bildiri tam metin kitabında yayımlanacaktır. Ayrıca alanın ustalarından oluşan  “Davetli Sanatçı Karma Sergi” si düzenlenecektir.

Konuya ilgi duyan tekstil, moda, sanat ve tasarım alanındaki akademisyenleri, öğrencileri, araştırmacıları, tasarımcıları ve sektör paydaşlarımızı sempozyuma davet ediyoruz.

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Sevim AYDİNÇ BÖLAT