KURULLAR

Onur Kurulu / Honorary Board

Doç.Dr.Mustafa AYDIN                          (Mütevelli Heyeti Başkanı)

Dr.Fatih AYDIN                                        (Başkan Vekili)

Prof.Dr.Yadigar İZMİRLİ                        (Rektör)

Prof.Dr. İbrahim Hakkı AYDIN            (Rektör Yardımcısı)

Prof.Dr. Zafer ASLAN                          (Rektör Yardımcısı)

Prof.Dr. Ömer CANBOLAT                  (Rektör Yardımcısı)

Prof.Dr. Özer KANBUROĞLU             (Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı)

 

Sempozyum Başkanı / The President of Symposium

Dr.Öğr.Üyesi Sevim AYDİNÇ BÖLAT

 

Yürütme ve Düzenleme Kurulu / Executive and Organizing Board

Prof.Günay ATALAYER

Prof.Dr.Özer KANBUROĞLU

Prof. Recep KARADAĞ

Prof.Bayram YÜKSEL

Dr.Öğr.Üyesi Sinem BUDUN GÜLAS

Öğr.Gör.Ali Kaan ALTAN

Öğr. Gör.Cihan BAHAR

Öğr.Gör.Sevim ZABUNOĞLU

Öğr.Gör.Neslihan ÖPÖZ GÖKOĞLAN

Arş.Gör. Dilan TÖLÜK

Arş.Gör. Tuğçe GÜNAYDIN

Arş.Gör. Ardahan TORUK

Arş.Gör. Didem ERMİŞ

 

 

 

Sergi Seçici Kurulu / Exhibition Selection Committee

Prof. Günay ATALAYER     (Sergi Seçici Kurul Başkanı)   (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Prof. M.Reşat BAŞAR                                                                (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Prof. Gaye KIRLIDÖKME BELEN                                          (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Prof. Kemal CAN                                                                        (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Prof. Veysel GÜNAY                                                                  (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Prof. Dr. Berika İPEKBAYRAK                                                (Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Özer KANBUROĞLU                                                (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Prof. Reyhan KAYA                                                                   (Okan Üniversitesi)

Prof. Nesrin ÖNLÜ                                                                    (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Sühendan ÖZAY DEMİRKAN                                       (Alaçatı Sanat Galerisi)

Prof. Dr. Ayten SÜRÜR                                                            ( İstanbul Arel Üniversitesi )

Prof. Dr. Aydın UĞURLU                                                         (Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi)

Prof. Hamdi ÜNAL                                                                    (Beykent Üniversitesi)

Prof. Mine Biret TAVMAN                                                       (Marmara Üniversitesi)

Prof. Şahin Yüksel YAĞAN                                                       (Yeditepe Üniversitesi)

 

 

 

Sergi Organizasyon Kurulu / Exhibition Organisation Board

Öğr.Gör. Cihan BAHAR

Öğr.Gör. Ali Kaan ALTAN

Arş.Gör. Dilan TÖLÜK

Arş.Gör. Didem ERMİŞ

 

 

Sekreterya / Secretariat

Arş.Gör. Dilan TÖLÜK

Arş. Gör. Tuğçe GÜNAYDIN

 

 

 

Bilim ve Sanat Kurulu / Scientific and Artistic Board

Prof.Günay ATALAYER   (Bilim ve Sanat Kurul Başkanı)   (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Prof. Elvan ÖZKAVRUK ADANIR                   (İzmir Ekonomi Üniversitesi)

Prof.Dr. İdil AKBOSTANCI                               (Marmara Üniversitesi)

Prof.Dilek ALPAN                                               (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Prof.Dr.Engin ALPAT                                        (Çukurova Üniversitesi)

Prof.Cafer ASLAN                                               (Eskişehir Teknik Üniversitesi)

Prof.Dr.Semiha AYDIN                                      (Başkent Üniversitesi)

Prof. Mehmet Reşat BAŞAR                              (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Prof. Kemal CAN                                                  (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Prof. Sefa ÇELİKSAP                                           (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Prof.Çiğdem ÇİNİ                                                 (Marmara Üniversitesi)

Prof.Dr. Mustafa Nazmi ERCAN                       (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Prof.Dr.Pınar GÖKLÜBERK ÖZLÜ                  (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof.Dr. Veysel GÜNAY                                       (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Prof.Dr.Ayten SÜRÜR                                         (İstanbul Arel Üniversitesi)

Prof. Yüksel ŞAHİN                                              (Eskişehir Teknik Üniversitesi)

Prof.Dr. Özer KANBUROĞLU                           (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Prof.Dr. Recep KARADAĞ                                 (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Prof. Reyhan KAYA                                              (Okan Üniversitesi)

Prof.Dr. Nurgül KILINÇ                                     (Selçuk Üniversitesi)

Prof.Dr.Emine KOCA                                          (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof.Dr. Fatma KOÇ                                            (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof.Dr. Akın MARŞAP                                      (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Prof. Nesrin ÖNLÜ                                             (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Sühendan ÖZAY DEMİRKAN                (Alaçatı Sanat Galerisi)

Prof. Dr. Bülent ÖZİPEK                                   (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Prof. Oya SİPAHİOĞLU                                     (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. İsmail USTA                                        (Marmara Üniversitesi)

Prof.Hamdi ÜNAL                                              (Beykent Üniversitesi)

Prof.Mine Biret TAVMAN                                 (Marmara Üniversitesi)

Prof.Şebnem Ruhsar TEMİR GÖLÇELİ         (Uşak Üniversitesi)

Prof.Nesrin TÜRKMEN                                    (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Prof. Nuray YILMAZ                                           (Emekli Öğretim Üyesi)

Prof.Dr. Bayram YÜKSEL                                 (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Doç.Dr. Özden DEMİRKAN                             (Gazi Üniversitesi)

Doç.Dr.Hatice HARMANKAYA                       (Selçuk Üniversitesi)

Doç.Dr.Nuriye İŞGÖREN                                 (Marmara Üniversitesi)

Doç.Vildan TOK                                                  (Marmara Üniversitesi)

Doç.Sedef ACAR                                                 (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Doç.Dr. Metin  YÜKSEK                                   (Marmara Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Sevim AYDİNÇ BÖLAT          (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Dr.Öğr. Üyesi Irmak BAYBURTLU                (İstanbul Ticaret Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Sinem BUDUN GÜLAS          (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Nuray Er BIYIKLI                   (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Dr.Öğr. Üyesi Semra GÜR ÜSTÜNER          (Marmara Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Vedat ÖZYAZGAN                  (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Dr.Öğr.Üyesi Beyhan PAMUK                        (Uşak Üniversitesi)

Dr.Öğr.Üyesi Cemile TUNA                             (Altınbaş Üniversitesi)

 

Not:  Bilim ve Sanat Kurulu Üyeleri soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.