Bildiri ile Katılım Koşulları

  • “Tekstil, Moda , Sanat ve Tasarım” üst başlığı altında “Farkındalık” temasını konu alan sempozyum 19-20 Kasım 2020 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecektir.
  • Sempozyum konuları ” konu” linkinde verilmiştir.
  • Sempozyum kapsamında sunulacak bildiriler, Bilim ve Sanat Kurulu’ndan seçilecek hakemler tarafından değerlendirilerek seçilecektir.
  • Sempozyuma katılım ücreti 100 TL’dir. Hem Sempozyuma hem de sergiye katılım olma durumunda ikinci çalışma için %50 indirim uygulanacaktır.
  • Kabul edilen bildiriler, kabul mektubu gönderildiğinde verilen İBAN hesabına ücret yatırılacaktır.
  • Bildiri özetlerinizi 27 Ocak 2020 tarihine kadar  [email protected] adresine e-posta ile gönderebilirsiniz.
  • Gönderilen bildiri özetlerinin 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde oluşturulması gerekmektedir. Bildiri özetleri için beş anahtar sözcük verilmelidir. Katılımcıların metin içi atıf ve kaynakça yazımında APA6 kurallarını esas almaları gerekmektedir.
  • Sempozyum sonrasında tam metin bildiri kitabında, sunulmuş olan bildiriler yer alacaktır.