19-20 KASIM SEMPOZYUM İNSTAGRAM copy

Eser Gönderme Bilgileri:

Eser gönderme işlemi iki aşamada yapılacak olup ilk aşamada eserlerin sadece ” Eser Gönderim” bölümündeki bilgiler doldurularak dijital görseli gönderilecek, ikinci aşamada ise eser seçici kurul tarafından belirlenen eserlerin orijinalleri sergilenmek üzere talep edilecektir.

 1. Sempozyum kapsamında yapılan sergi için eserler; çağdaş tekstil sanatında yer alan “mini tekstiller” kavramı altında toplanacaktır.
 2. Gönderilecek eserler, en uzun kenarı 40 cm yi geçmemek şartı ile asılabilir ya da kaide üzerinde sergilenebilir ‘hacimli tekstil nesneler’​ olmalıdır.
 3. Katılımcılar sergiye daha önce sergilenmemiş sadece 1(bir) adet eserle katılabilirler.
 4. Sergide yer alacak eserler sergi seçici kurulu’ndan oluşturulacak jüri tarafından seçilecektir.
 5. Başvurular seçici kurul değerlendirmesi için, ” Eser Gönderim ” linki üzerinden 27 Ocak 2020  tarihine kadar yapılacaktır.
 6. Eser görsellerinin eserin bitmiş, asılmaya hazır hali ile çekilmiş olması gerekmektedir.
 7. Sergilenmeye değer bulunan eserlerin arkalarına eser künyesi eklenerek daha sonra ilan edilecek olan adrese kargo ile gönderilmeleri ya da elden teslim edilmeleri gerekmektedir.
 8. Katılımcılar, sergiye kabul edilmesi durumunda başvuruda gönderdikleri dijital görseldeki eser dışında bir başka eserle sergiye katılamazlar.
 9. Sempozyum Sergisine gönderilecek eserlerin sergilemeye / asılmaya hazır (çerçeveli, askı aparatları bulunan vb) olması gerekmektedir.
 10. Sergiye katılım ücreti 100 TL dir.
 11. Kabul edilen eserler, kabul mektubu gönderildiğinde verilen İBAN hasabına ücret yatırılacaktır.
 12. Eserlerin taşınması ve geri gönderilmesi sürecindeki kargo ve benzeri masraflar katılımcıya ait olacaktır.
 13. Taşıma sürecindeki olası hasarlardan ve kayıplardan sempozyum düzenleme kurulu ya da İstanbul Aydın Üniversitesi sorumlu değildir.
 14. Sergi sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecek ve sergilenen çalışmalar sempozyum bildiri tam metin kitabında yayımlanacaktır.